ATP Automotive piese auto camioane
la cele mai înalte standarde de calitate

ATP Automotive piese auto camioane la cele mai inalte standarde de calitate


GENERALITĂŢI:
Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Societatea ATP Exodus SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina, Termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

DEFINIŢII:
Acest site este întreţinut şi administrat de SC ATP Exodus SRL (legal înregistrată), care va fi denumită în continuare Societate. Persoana juridică care comandă şi achizitionează produse prin intermediul site-ului magazin.atp-exodus.com, este denumită Client. Adresa web care este proprietatea Societăţii (www.atp-exodus.com), va fi denumită generic site-ul magazin.atp-exodus.com. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, preţurile şi celelalte informaţii care se găsesc pe site-ul magazin.atp-exodus.com vor fi denumite în continuare conţinut.

DREPTURI DE AUTOR:
Întregul conţinut al site-ului magazin.atp-exodus.com este proprietatea Societăţii şi a furnizorilor săi, şi este apărat de lege pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul Societăţii, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului, magazin.atp-exodus.com, de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuală a conţinutului, precum şi citirea sau publicarea conţinutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparaţie sau analiză în vreun fel.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:
Avand in vedere intrarea in vigoare, incepand cu 25 mai 2018, a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit Regulamentul general privind protectia datelor, pe scurt RGPD) si avand in vedere ca ambele parti au obligatia de a se conforma prevederilor acestui Regulament,

Partile sunt de acord sa se conformeze prezentelor clauze, respectandu-le cu privire la toate datele personale prelucrate.

(1) Partile convin ca pe durata colaborarii sa ia toate masurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvaluirea unor informatii pe care le primesc, una de la alta sau pe care le pot obtine in alte modalitati pe timpul desfasurarii contractului. In cazul in care partile nu vor respecta obligatiile asumate cu privire la confidentialitatea informatiilor prin dezvaluirea acestora catre terte persoane, partea considerata raspunzatoare va plati catre cealalta parte daune interese.

(2) Prin accesarea acestor termeni si conditii, reprezentatii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor acestora cu caracter personal de catre cealalta parte si isi exprima acordul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru derularea colaborarii si pentru indeplinirea obligatiilor legale, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.

(3) Prin “date cu caracter personal” inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

(4) Partile iau cunostinta prin aceste clauze, de drepturile de care beneficiaza in calitate de persoana vizata, respectiv:

- dreptul de acces;

- dreptul de rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal;

- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;

- dreptul de portabilitate a datelor;

- dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc;

- dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei;

- dreptul de a nu face obiectul unei proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

De asemenea, partile iau la cunostinta faptul ca pentru a exercitarea acestor drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnata in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, al celeilalte parti.

(5) Obligatiile partilor privind conformitatea prelucrarilor

Partile nu vor lua, cu privire la datele cu caracter personal, nicio masura ce ar putea rezulta in vreo incalcare a legii. Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal, acesta va fi facut in mod controlat, confidential si urmarind aplicarea masurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizari.

In acest sens, fiecare parte declara ca, inainte de transferul datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate catre cealalta parte, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurand cealalta parte ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale.

Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cumparator numai limitat la ceea ce este necesar in raport cu scopurile declarate mai sus, si va lua masurile necesare pentru a furniza persoanelor vizate orice informatii pe care acestea vor fi indreptatite sa le primesca in consecinta prelucrarii efectuate de parti.

Fiecare dintre parti va implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, masuri care sa ofere un nivel de securitate corespunzator, inclusiv securitatea comunicatiilor electronice.

Partile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat la personalul implicat direct in ducerea la bun sfarsit a serviciilor solicitate.

De asemenea, partile vor urmari reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecarui scop specific de prelucrare.

 

(6) Oricare dintre parti va notifica in scris cealalta parte, in cel mai scurt timp posibil in imprejurarile date, si, in orice caz, in cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvaluire sau accesare a datelor cu caracter personal accidentala, neautorizata sau ilegala. Notificarea va mentiona (i) detaliile bresei de securitate, (ii) tipul de date care au facut obiectul bresei de securitate si (iii) identitatea fiecarei persoane afectate (sau, daca nu este posibil, numarul aproximativ de persoane vizate si de inregistrari de date cu caracter personal vizate). Pentru societatile din ATP Exodus Group, comunicarea se face pe email: datepersonale@atp-exodus.com.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII:
Societatea şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini, etc. În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, societatea îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligaţiilor Societăţii, faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv, sume reprezentând valoarea produselor livrate necorespunzător sau nelivrate. După expedierea produselor, Societăţii nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel şi deasemenea, nici returnarea produselor.

COMANDA CLIENTULUI:
Prin transmiterea comenzii, clientul se angajează contractual să achiziţioneze produsele comandate. Contractul se consideră încheiat în momentul trimiterii de către vânzător a mesajului de confirmare a comenzii clientului. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu o comandă. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în comandă.

TRANSFERUL RISCULUI:
Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor este transferat acestora la expediere odată cu predarea produselor de către vânzător curierului sau direct clientului. În momentul preluării pachetului, clientul are obligaţia de a verifica integritatea acestuia. Dacă pachetul este avariat si nu este anexat procesul verbal legat de avarierea acestuia, clientul are dreptul să refuze primirea pachetului. Dacă primeşte pachetul avariat fără procesul verbal, o face pe propria raspundere. Pentru validarea altor reclamaţii, clientul va păstra bonul de achitare a coletului.

GARANŢIA PRODUSELOR:
Produsele cumpărate prin intermediul site-ului magazin.atp-exodus.com, beneficiază de garanţie conform conditiile detaliate la http://www.atpexodus.com/garantii/

RETURNAREA PRODUSELOR:
Condiţiile de retur sunt publicate pe http://www.atp-exodus.com/conditii-retur.  

TERMENE DE LIVRARE:
Termenul de livrare al produselor cumpărate de la societatea noastră, în mod normal este de cel mult 1- 2 zile pentru mărfurile existente în stoc.

TAXE SUPLIMENTARE:
Preţul final plătit de client este format din preţul produsului şi eventualele cheltuieli de expediţie, numai în cazul în care expedierea se face cu poşta rapidă, la solicitarea clientului. Societatea nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

FRAUDĂ:
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului magazin.atp-exodus.com, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul magazin.atp-exodus.com, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului magazin.atp-exodus.com, şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

LITIGII:
Orice litigiu apărut între Clienţi şi Societate va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţei de judecată competentă în a cărei rază teritorială se gaseşte sediul social al VÂNZATORULUI. Prezentele clauze se completează cu cele din contractul încheiat cu clientul/clienţii, acolo unde e cazul.

Politica Cookie pentru Site-urile grupului ATP Exodus

Așa cum practica in mod normal, aproape toate site-urile profesionale, acest site utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt descărcate pe computer, pentru a vă îmbunătăți experiența. Această pagină descrie informațiile pe care le colectează, modul în care le folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie-uri. Vom împărtăși, de asemenea, modul în care puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri, însă aceasta poate downgrada sau "sparge" anumite elemente ale funcționalității site-urilor.

Pentru mai multe informații generale despre modulele cookie, consultați articolul Wikipedia despre cookie-urile HTTP.

Cum folosim cookie-urile

Utilizăm cookie-urile pentru mai multe motive, pe care le detaliem mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitățile și funcțiile pe care le adaugă pe acest site. Este recomandat să lăsați pe toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl utilizați.

Dezactivarea modulelor cookie
Puteți preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browserul dvs. (consultați asistența browserului dvs. pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site și multe alte site-uri pe care le vizitați. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și funcții ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați modulele cookie.

Cookie-urile pe care le-am stabilit:


Cookie-urile legate de cont

Dacă creați un cont cu noi, atunci vom folosi module cookie pentru gestionarea procesului de înscriere și a administrării generale. Aceste cookie-uri vor fi, de obicei, șterse atunci când vă deconectați, însă în unele cazuri acestea pot rămâne ulterior pentru a vă aminti preferințele site-ului atunci când sunteți deconectat.

Cookie-urile asociate

Utilizăm cookie-urile atunci când sunteți conectat, astfel încât să ne amintim de acest fapt. Acest lucru vă împiedică să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste cookie-uri sunt în general eliminate sau șterse atunci când vă deconectați, pentru a vă asigura că puteți accesa doar caracteristicile și zonele restricționate când sunteți conectat (ă).

Buletine informative despre buletine de știri

Acest site oferă servicii de abonare la buletine de știri sau e-mail, iar modulele cookie pot fi folosite pentru a vă reaminti dacă sunteți deja înregistrat și dacă doriți să afișați anumite notificări care ar putea fi valide doar pentru utilizatorii abonați / abonați.

Ordinea de prelucrare a cookie-urilor asociate

Acest site oferă servicii de comerț electronic sau de plată, iar unele cookie-uri sunt esențiale pentru a vă asigura că comanda dvs. este reținută între pagini, astfel încât să o putem procesa în mod corespunzător.

Sondaje legate de cookie-uri

Din când în când, efectuam sondaje de utilizatori și chestionare pentru a vă oferi informații interesante, instrumente utile sau pentru a înțelege mai bine baza noastră de utilizatori. Aceste sondaje pot utiliza cookie-uri pentru a vă aminti cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate corecte după ce schimbați paginile.

Formarea cookie-urilor asociate

Când trimiteți date către un formular, cum ar fi cele găsite în paginile de contact sau formularele de comentarii, modulele cookie pot fi setate pentru a vă aminti detaliile utilizatorului pentru corespondență viitoare.

Cookie-urile de la terți

În unele cazuri speciale folosim de asemenea cookie-uri furnizate de terțe părți de încredere. Următoarea secțiune detaliază care sunt cookie-urile ale unei terțe parti pe care le-ați putea întâlni prin acest site.

Acest site utilizează Google Analytics, una dintre cele mai răspândite și mai sigure soluții de analiză de pe web, pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site și paginile pe care le vizitați, astfel încât să putem continua să producă conținut interesant.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.

Din când în când, încercăm noi caracteristici și facem modificări subtile ale modului în care site-ul este livrat. Atunci când testați în continuare funcții noi, aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a vă asigura că beneficiați de o experiență consistentă în timp ce vă aflați pe site, asigurându-vă în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.

De asemenea, folosim butoane și / sau pluginuri de social media pe acest site care vă permit să vă conectați cu rețeaua socială în diferite moduri. Pentru ca acestea să funcționeze următoarele site-uri media sociale inclusiv; {facebook, twitter, youtube} vor seta cookie-uri prin site-ul nostru, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți profilul dvs. pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le dețin pentru diferite scopuri prezentate în politica lor de confidențialitate.

Mai multe informatii

Sperăm că am clarificat lucrurile pentru dvs. și așa cum a fost menționat anterior, dacă există ceva si nu sunteti sigur dacă aveți nevoie sau nu, este recomandat să lăsați cookie-urile activate în cazul în care nu interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru.

Cu toate acestea, dacă doriti mai multe informații, atunci ne puteți contacta: Email: info@atp-exodus.com

Stimaţi clienţi, mai jos sunt informaţiile care reglementează modul de rezolvare şi derulare a reclamaţiilor de calitate pentru produsele comercializate în reţeaua de sucursale ATP Exodus:

 

În cazul viciilor ascunse ale produsului achiziţionat, în temenul garanţiei comerciale, cumpărătorul va depune produsul reclamat la orice sucursală sau punct de lucru al ATP Exodus SRL, însoţit OBLIGATORIU de următoarele documente:

 

Copie factură fiscală cu/şi certificat de garanţie completat corespunzător, semnat de vânzător şi client;
Dovada montării piesei într-un service autorizat R.A.R. (deviz, comandă de montaj) şi documentele fiscale aferente lucrării (cuprinzând numărul de Km si data de montare);
Nota de constatare emisă de service autorizat R.A.R. pentru serviciile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele, prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea (cuprinzând numarul de Km si data la care a fost constatată defectiunea);
Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi/ sau cartea de identitate;
Pentru a fi luată în evidentă si analizată, reclamatia se inregistrează in platforma ATP Warranty: warranty.atp-exodus.com.
 

Nota: Lipsa documentelor solicitate sau furnizarea unor date incomplete sau incorecte poate conduce la refuzul dosalului de garantie si a produsului reclamat.

 

Reclamaţia depusă de cumpărător va fi analizată într-o perioadă de timp rezonabilă, de la data recepţiei produselor reclamate la sediul vânzătorului însoţită de toate documentele enumerate mai sus. Cumpărătorul va primi un răspuns în scris la fiecare reclamaţie.

 

După expertiza efectuată, este posibil ca piesa sa fie dezasamblata si neutilizabilă chiar daca nu s-a descoperit nici un defect.

 

Răspunderea pentru defectele de fabricatie apărute in perioada de garantie, acoperă doar valoarea piesei achizitionate.
În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului, în caz contrar, dacă reclamaţia nu a fost justificată, cheltuielile aferente verificării şi analizării produsului, vor fi suportate de către cumpărător.

Pentru informaţii suplimentare puteţi să contactaţi Departamentul de Garanţii:

 

Departamentul Garanţii
Luni - Vineri: 8:00 - 16:30
Tel.: 0731 818 099 
Email: calitate@atp-exodus.com

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Acordarea garanţiei legale de conformitate se va face potrivit cu: Legea 449/2003 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 296/2004 privind codul consumului si OG 21/1992 republicată - prevederi aplicabile consumatorilor, C. civil.
ATP EXODUS SRL răspunde față de Consumator pentru orice lipsă a conformitătii apărută in termen de 2 ani, calculați de la livrarea pieselor/subansamblelor/accesoriilor noi. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.


In cazul lipsei conformității, Consumatorul (persoană fizică) este obligat să anunțe in scris Vânzătorul, in termen de maxim 2 luni dupa constatare, fără a interveni asupra bunului.

 

I. CERTIFICAT DE GARANŢIE COMERCIALA
Emitentul facturii certifică prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestei facturi sunt originale sau interschimbabile cu piesele originale.
Produsele sunt fabricate şi certificate de către producător conform standardelor şi parametrilor în vigoare şi respectă normele europene de calitate.

Pentru produsele comercializate, emitentul facturii acordă termenul de garanţie comerciala (cu excepţia uzurii normale) mentionat pe factura in coloana „Descrierea bunurilor sau serviciilor", cu exceptia consumabilelor (becuri, antigel, ulei, filtre, spray-uri, etc.) pentru care nu se acordă garanţie comerciala.
Garanţia comerciala se acordă pentru vicii ascunse, respectiv defect de material sau fabricatie.

Produsele care prezintă în perioada de garanţie comerciala defecte de fabricaţie vor fi reparate, înlocuite cu altele noi sau cumpărătorul va beneficia de o reducere a preţului. Termenul de garanţie curge de la data înscrisă pe factură.

Certificatul de garantie emis in baza garantiei comerciale, nu va afecta drepturile conferite prin lege cumparatorului.
In cazul defectării, cumpărătorul persoană juridică este obligat să anunțe în scris vânzătorul, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constatare, fără a interveni asupra bunului, în scopul constatării cauzelor care au determinat-o. 


 

II. PIERDEREA GARANŢIEI COMERCIALE
Vânzătorul şi producătorul sunt exoneraţi de răspundere privind garanţia comerciala sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:
- Piesa nu a fost montată într-un service autorizat R.A.R. pentru serviciile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele;
- Dacă defectarea s-a produs datorită nerespectării de către cumparător a instrucţiunilor de montare, instalare, punere în funcţiune, utilizare, folosinţă, întreţinere, manipulare şi transport;
- Piesa a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului sau a fost greşit aleasă şi montată datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate;
- Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate (ex. montarea unui telescop nou cu unul uzat pe aceeaşi axă etc.);
- Piesa s-a uzat sau deteriorat în urma suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autovehiculului, atelierului de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările şi reglajele ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau a celei impuse de producător;
- Autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de producător sau a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare: depăşirea greutăţii maxime admise, modificarea instalaţiei electrice, porniri prin tractare etc.;
- Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură: şocuri termice, mecanice electrice etc.;
- Piesele nu prezintă o uzură normală, firească: prezintă urme de lovituri, îndoituri, zgârieturi, deformări, rupturi, striviri etc.;
- Seria/marcajul/codul constructiv sau de identificare al produsului a fost şters sau acesta prezintă marcări ori ştanţări artizanale;
- Demontarea în părţi componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul;
- Vehiculul prezintă defecţiuni la sistemele de direcţie, frânare, suspensie, răcire, climatizare, electrice, etc.;
- Defectarea produselor datorită prezenţei corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcţionare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.);
- Nerespectarea intervalului şi a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;
- Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecţia tehnică periodică a expirat înaintea apariţiei cazului de garanţie;
- Cumpărătorul nu solicită garanţia în termenul menţionat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute la pct. IV, ori acestea sunt completate greşit, incomplete sau necorepunzătoare.

 

III. EXCEPŢII DE LA GARANŢIA COMERCIALA
Nu fac obiectul garanţiei acordată prin prezentul certificat bunurile, altele decât piese auto, oferite în cadrul campaniilor promoţionale.
De asemenea conditiile de acordare a garantiei comerciale pentru turbosuflante si acumulatori, pot fi consultate pe site-ul: www.atp-exodus.com

 

IV. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAŢIILOR
În cazul viciilor ascunse ale produsului achiziţionat, în temenul de garanţie comerciala prevăzut prin prezentul certificat si facturile corespunzatoare, cumpărătorul va depune produsul reclamat la orice sucursală sau punct de lucru al vânzătorului, însoţit de următoarele documente:
- Copie factură fiscală cu/şi certificat de garanţie completat corespunzător, semnat de vânzător şi client;
- Dovada montării piesei într-un service autorizat R.A.R. (deviz, comandă de montaj) şi documentele fiscale aferente lucrării (cuprinzând numărul de Km si data de montare);
- Nota de constatare emisă de service autorizat R.A.R. pentru serviciile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele, prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea (cuprinzând numarul de Km si data la care a fost constatată defectiunea);
- Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi/ sau cartea de identitate;
- Pentru a fi luată în evidentă si analizată, reclamatia se inregistrează in platforma ATP Warranty: warranty.atp-exodus.com.

Reclamaţia depusă de cumpărător va fi analizată într-o perioadă de timp rezonabilă, de la data recepţiei produselor reclamate la sediul vânzătorului însoţită de toate documentele enumerate mai sus. Cumpărătorul va primi un răspuns în scris la fiecare reclamaţie.
După expertiza efectuată, este posibil ca piesa sa fie dezasamblata si neutilizabilă chiar daca nu s-a descoperit nici un defect.
Răspunderea pentru defectele de fabricatie apărute in perioada de garantie, acoperă doar valoarea piesei achizitionate.
În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului, în caz contrar, dacă reclamaţia nu a fost justificată, cheltuielile aferente verificării şi analizării produsului, vor fi suportate de către cumpărător.

Regulă: marfa comandată şi livrată corespunzător nu se returnează!

Contact garantii: calitate@atp-exodus.com

Descarca aici certificatul

CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI CONFORMITATE


Acordarea garanţiei legale de conformitate se va face în concordanță cu: Legea 449/2003 republicată, cu modificările și completările ulerioare, Legea 296/2004 privind codul consumului şi OG 21/1992 republicată - prevederi aplicabile consumatorilor, C.civil.
Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute, până la încasarea integrală a prețului acestora.
ATP MOTORS RO SRL răspunde față de Consumator pentru orice lipsă a conformității apărută in termen de 2 ani, calculați de la livrarea pieselor/subansamblemlor/accesoriilor/autovehiculelor noi și in termen de 1 an pentru autovehiculele folosite. Pentru produsele a cator durata medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.


In cazul lipsei conformității, Consumatorul (persoană fizică) este obligat să anunțe in scris Vânzătorul, in termen de maxim 2 luni de la constatare, fără a interveni asupra bunului. Cumpărătorul se va adresa în acest scop oricăruia dintre centrele de service ATP MOTORS RO SRL detaliate mai jos.

 

II. CERTIFICAT DE GARANŢIE COMERCIALĂ 
Emitentul facturii certifică prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestei tranzacţii sunt originale sau interschimbabile cu piesele originale. Produsele sunt fabricate şi certificate de către producător conform standardelor şi parametrilor în vigoare şi respectă normele europene de calitate. 
Pentru produsele comercializate, emitentul facturii acordă garanţie comerciala după cum urmează:
- maxim 24 luni pentru piesele necuprinse in categoriile de mai jos, in functie de durata medie de utilizare conform specificatiilor tehnice ale producatorului;
- 12 luni pentru vehicule din categoria autocamioanelor şi autospecialelor;
- 6 luni pentru: anvelope auto, moto, velo, bucşi, cabluri, ştergătoare;
- 3 luni pentru manopera unei operaţii de service si acoperă defecţiunile provocate datorită montajului incorect a piesei înlocuite; Uzura naturală si lucrările de reglaj sunt excluse de la garanție.
- pentru consumabile (becuri, antigel, ulei, filtre, spray-uri, etc.) nu se acordă garanţie. Acestea se verifică la momentul achiziției.
Garanţia comercială se acordă pentru vicii ascunse, respectiv defect de material sau fabricație. 
Notă: Pentru piesele originale*, garanţia comerciala se derulează prin dealerul constatator conform mărcii pe care o reprezintă. 
Producătorul poate oferi un termen mai mare decât cel menţionat mai sus, pentru anumite produse, termen la care ne obligăm şi noi în a-l acorda.
Produsele care prezintă în perioada de garanţie comerciala defecte de fabricaţie vor fi reparate, înlocuite cu altele noi sau cumpărătorul va beneficia de o reducere a preţului. Termenul de garanţie comerciala curge de la data înscrisă pe factură, cu excepţia celui acordat pentru autovehicule - în cazul acestora termenul de garanţie curge de la data înmatriculării sau data vânzării, după caz (care intervine prima).
Pentru autovehiculele noi, garanția comercială va face obiectul unui contract/certificat de garantie separat.
Pentru autovehiculele folosite, garanția comercială, în cazul în care se acordă, va face obiectul unui certificat de garanție separat.
Certificatul de garantie emis in baza garantiei comerciale, nu va afecta drepturile conferite prin lege consumatorului.
In cazul defectării, Cumpărătorul persoană juridică este obligat să anunțe în scris Vânzătorul, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constatare, fără a interveni asupra bunului, în scopul constatării cauzelor care au determinat-o. Cumpărătorul se va adresa în acest scop oricăruia dintre centrele de service ATP MOTORS RO SRL, detaliate mai jos.

 

III. PIERDEREA GARANŢIEI COMERCIALE
Vânzătorul şi producătorul sunt exoneraţi de răspundere privind garanţia comercială, sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:
- Piesa nu a fost montată într-un service autorizat RAR pentru activităţile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele;
- Dacă defectarea s-a produs datorită nerespectării de către cumpărător a instrucţiunilor de montare, instalare, punere în funcţiune, utilizare, folosinţă, întreţinere, manipulare şi transport;
- Piesa a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului sau a fost greşit aleasă şi montată datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate;
- Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate (ex. montarea unui telescop nou cu unul uzat pe aceeaşi axă etc.);
- Piesa s-a uzat sau deteriorat în urma suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autovehiculului, atelierului de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările şi reglajele ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau a celei impuse de producător;
- Autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de producător sau a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare: depăşirea greutăţii maxime admise, modificarea instalaţiei electrice, porniri prin tractare etc.;
- Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură: şocuri termice, mecanice electrice etc.;
- Piesele nu prezintă o uzură normală, firească: prezintă urme de lovituri, îndoituri, zgârieturi, deformări, rupturi, striviri etc.;
- Seria/marcajul/codul constructiv sau de identificare al produsului a fost şters sau acesta prezintă marcări ori ştanţări artizanale;
- Demontarea în părţi componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul;
- Vehiculul prezintă defecţiuni la sistemele de direcţie, frânare, suspensie, răcire, climatizare, electrice, etc. (în cazul în care piesa reclamată face parte din sistem);
- Defectarea produselor datorită prezenţei corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcţionare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.);
- Nerespectarea intervalului şi a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;
- Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecţia tehnică periodică a expirat înaintea apariţiei cazului de garanţie;
- Cumpărătorul nu solicită garanţia în termenul menţionat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute la pct. IV, ori acestea sunt completate greşit, incomplete sau necorepunzătoare.
În ce priveşte manopera, aceasta se pierde atunci cand se execută lucrări ulterioare peste intervenţiile efectuate în atelierele emitentului facturii.

 

IV. EXCEPŢII DE LA GARANŢIA COMERCIALA
Nu fac obiectul garanţiei acordată prin prezentul certificat bunurile, altele decât piese auto, oferite în cadrul campaniilor promoţionale.
Pentru acumulatorii auto marca ROMBAT, garantia se deruleaza prin service-urile autorizate ROMBAT, mentionate in anexa la certificatul de garantie care insoteste fiecare acumulator.

V. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAŢIILOR
Pentru preluarea unei reclamaţii privind manopera sau piesă montată în service, clientul se va prezenta în service-ul prestator cu piesa montată pe maşină. 
În cazul viciilor ascunse ale produsului achiziţionat, în temenul de garanţie prevăzut prin prezentul certificat, cumpărătorul va depune produsul reclamat la orice sucursală sau punct de lucru al vânzătorului, însoţit de următoarele documente:
- Copie factură fiscală cu/şi certificat de garanţie completat corespunzător, semnat de vânzător şi client;
- Dovada montării piesei într-un service autorizat R.A.R. (deviz, comandă de montaj) şi documentele fiscale aferente lucrării;
- Nota de constatare emisă de service prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea. În cazul pieselor de original* nota de constatare trebuie să fie emisă de reprezentanţele service autorizate ca dealer al marcilor respective;
- Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi/ sau cartea de identitate;
- Copie care atestă valabilitatea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului.

Reclamaţia consumatorului va fi analizată şi rezolvată în maxim 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului şi a depus la sediul vânzătorului documentele enumerate mai sus.
În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului si nu poate fi facut raspunzator pentru pierderi sau pagube inregistrate in utilizarea sau functionalitatea bunurilor, pierderi ale afacerii, pierderea unor contracte, pierderi de venituri sau pierderi de economii anticipate, pentru costuri si cheltuieli majorate sau pentru orice pierderi sau daune indirecte, pierderi sau daune subsecvente ori pierderi sau daune speciale.
In cazul in care reclamaţia nu a fost justificată, cheltuielile aferente verificării şi analizei produsului, vor fi suportate de către cumpărător.

Regulă: marfa comandată şi livrată corespunzător nu se returnează!

*Nota: - prin piesă originală se înţelege orice produs de marcă pentru care firma vânzătoare este reprezentant autorizat din partea producătorului.

Prezentul documente nu afectează in nici un fel drepturile conferite prin lege consumatorului, care rămân aplicabile.
La cererea consumatorului garanția va fi oferită și in scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.

Descarca aici certificatul

Instalarea într-un mod profesionist a Pieselor de schimb si a Accesoriilor de origine Mercedes-Benz si smart

Vă mulțumim că ați ales să achiziționați o piesă autentică Mercedes-Benz.

Piesele de schimb de origine Mercedes-Benz respecta standarde stricte de calitate și vor asigura în mod optim performanța și siguranța autovehiculului dvs. Mercedes-Benz.

Un atelier de specialitate calificat are cunoștințele, instrumentele și calificările necesare pentru efectuarea și documentarea într-un mod profesionist a lucrărilor efectuate asupra autovehiculului.

Acest lucru este valabil mai ales pentru lucrările legate de siguranță.

 

Asigurați-vă întotdeauna că lucrările următoare se desfășoară la un atelier de specialitate calificat:

Lucrări legate de siguranță, în special toate lucrările privind componentele active, sistemele dinamice de conducere, sistemele de reținere, sistemele de asistare a conducerii, suspensia, transmisia, sistemul de propulsie și sistemul de frânare

  • Lucrări de întreținere și mentenanță
  • Lucrări de reparații generale
  • Modificări, adăugări și conversii
  • Lucrări la componente electronice
     

Pentru astfel de lucrări, Mercedes-Benz recomandă un partener autorizat Mercedes-Benz / smart.


Sucursale

Sesizări

Garantii

Parteneri

Date contact

Social media

Adresa:

Sub Dura 4-5, 437229

Sasar, Maramures, Romania

E-mail:

office@atp-exodus.com

Telefon:

+40 262 349 005

+40 362 403 500